TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Uniwersytecki Dzień Surowców Naturalnych Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Program

Uniwersytecki Dzień Surowców Naturalnych /Raw Materials University Day 2017
Szczegółowy program wydarzeń


Data: 25 września 2017r
Miejsce: Politechnika Wrocławska, budynek (L-1) Geocentrum,  ul. Na Grobli 15 Wrocław
Czas trwania: 09.00 – 16.00

BLOK A. Prezentacja działalności Studenckich  Kół  Naukowych, HOL GEOCENTRUM
Zapraszamy entuzjastów górnictwa i nauk o Ziemi na spotkanie z Kołami Naukowymi działającymi na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Chcemy zaprezentować  zrealizowane projekty oraz te, które mamy zamiar zrealizować w tym roku akademickim. Wydarzenie jest dedykowane nie tylko dla maturzystów i gimnazjalistów, ale również  dla wszystkich interesujących się środowiskiem, nauką i ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.
- 09.00 – 16.00 Prezentacja działalności Studenckiego  Koła Naukowego „Górnik
- 09.00 – 16.00 Prezentacja działalności Studenckiego  Koła Naukowego „ REVIMINING”
- 09.00 – 16.00 Prezentacja działalności Studenckiego  Koła Naukowego „ GIS

BLOK B. WYKŁADY

12.15 – 13.00 s. A5 Innowacje i edukacja w sektorze surowców
Krzysztof Kubacki CLC Manager/EIT Raw Materials
Ogromny potencjał sektora surowców naturalnych daje młodym ludziom szeroką perspektywę rozwoju. W jaki sposób pomaga w tym KIC Raw Materials? – opowiemy podczas wykładu.
13.15 – 14.00 s.A5 Perspektywy rozwoju zawodowego w sektorze surowcowym
dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. nadzw. -  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
Jedną z przemian współczesnej gospodarki jest stopniowe przechodzenie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach technologicznych. O szansach rozwoju firm w coraz większym stopniu decyduje potencjał intelektualny i wiedza związana z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Jest to wyzwanie i inspiracja do realizacji ciekawych projektów, badań naukowych i tworzenia innowacji.

BLOK C. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (Wymagane wcześniejsze zapisy na zajęcia)

- Doświadczalna erupcja wulkanu, czyli skąd się biorą niektóre surowce mineralne?
09.00 – 09.30 Pokaz plenerowy przed głównym wejściem budynku Geocentrum
Modele erupcji wulkanów domowym sposobem robi się z octu i sody. My postaramy się przeprowadzić „prawdziwy” gorący wybuch wulkanu, z wyrzutem popiołów wulkanicznych
i wylewem lawy. Pokaz będzie wstępem do krótkiej opowieści o często zaskakujących surowcach mineralnych, które powstają w takich niezwykłych okolicznościach – bazaltach, porfirach, siarce... ale też rudach miedzi i diamentach!
Zapisy: 1.08 -18.09.2017


- Geocatching (gra terenowa z wykorzystaniem GPS Tracker)
09:00-10.00 parking Geocentrum
10.00-11.00 parking Geocentrum
11.00-12.00 parking Geocentrum
12.00-13.00 parking Geocentrum
13.00-14.00 parking Geocentrum
14.00-15.00 parking Geocentrum
Geocaching to gra terenowa wykorzystująca odbiorniki GPS w poszukiwaniu ukrytych przez innych uczestników skrzynek. Skrzynki te to odpowiednio zabezpieczone, wodoszczelne pojemniki zawierające drobne upominki oraz dziennik, w którym kolejni znalazcy odnotowują swoje odkrycia.
Zapisy: 1.08 -18.09.2017

- Ziemskie pole magnetyczne i magnetometria
09.15-10.30 s. 260 i na zewnątrz
10.45 – 12.00 s. 260 i na zewnątrz
Ziemskie pole magnetyczne jego istota, pochodzenie i struktura. Metody pomiaru ziemskiego magnetycznego pola. Istota i zakres magnetometrii. Rodzaje magnetometrów i zasada ich działania. Przedstawienie magnetometru protonowego: budowa, zasada działania i metodyka pomiarów terenowych. Demonstracja pomiaru  w terenie.
Zapisy: 1.08-18.09.2017

- Badanie odporności na poślizg
09.15 – 10.00 s. 067 Geocentrum
10.15 – 11.00 s. 067 Geocentrum
11.15 – 12.00 s. 067 Geocentrum
Oznaczanie właściwości antypoślizgowych płytek kamiennych o różnych fakturach wykończenia.  Proponowane badania laboratoryjne dotyczą oznaczania właściwości antypoślizgowych płyt kamiennych o różnych fakturach wykończenia według obowiązującej normy, PN-EN 14231: 2004.
Znajomość wartości mierzonego wskaźnika SRV pozwala na optymalizację wyboru nawierzchni. Badania będą obejmowały analizę powierzchni użytkowej zarówno niezanieczyszczonej, jak również zanieczyszczonej np. wodą najistotniejszych elementów przy projektowaniu posadzek, tj. powierzchnię użytkową czystą oraz zanieczyszczoną, np. wodą czy olejem roślinnym itp.
Zapisy: 1.08 -18.09.2017

- Technologia pracy maszyn „kolosy w górnictwie odkrywkowym
09.30 – 10.15 s. A4 Geocentrum
10.30 – 11.15 s. A4 Geocentrum
Wykład ma na celu prezentację metody eksploatacji odkrywkowej jako sposobu wydobywania na powierzchnię bogactw naturalnych, przy wykorzystaniu różnych układów technologicznych. Prezentacja kładzie nacisk na budowę i sposób pracy dużych maszyny (m.in. koparek wielonaczyniowych kołowych) co do ich gabarytów, konstrukcji i uzyskiwanej wydajności. Prezentowane „kolosy” są jednymi z największych maszyn do robót ziemnych budowanych przez człowieka.
Zapisy: 1.08-18.09.2017


- „Wyłuskiwanie” zasobów naturalnych
09.30 – 10.30 s. 082 Geocentrum
11.00 – 12.00 s. 082 Geocentrum
Zapraszamy na wycieczkę szlakiem geologii, chemii i technologii, z możliwością wykonania niektórych doświadczeń ilustrujących proces wydobycia rud miedzi i jej przeróbki w procesie przemysłowym.
Na co dzień nie uświadamiamy sobie jak wiele otacza nas „surowców skalnych” jak bardzo nasz świat jest uzależniony od nich. Ogrom różnorodności produktów. Ale czym właściwie są „surowce skalne”. Z jakich surowców się je otrzymuje i jak wyglądają złoża tych surowców? Jakie procesy jednostkowe konieczne są do ich uzyskania? Które z nich i jakiej można poddać obróbce aby otrzymać produkt finalny czyli miedź?
Zapisy: 1.08-18.09.2017

- Minerały, skały i skamieniałości ze złóż Polski
10.30-11.00 s. 263 Geocentrum
12.00-12.30 s. 263 Geocentrum
13.00-13.30 s. 263 Geocentrum
14.30-15.00 s. 263 Geocentrum
Działalność wydobywcza jest niezbędna dla zaspokojenia zapotrzebowania przemysłu i gospodarstw domowych na surowce mineralne. W trakcie intensywnej eksploatacji niejednokrotnie natrafia się na ciekawostki o znaczeniu naukowym albo kolekcjonerskim, które nigdy nie zostałyby odkryte, gdyby nie działalność górnicza. Wystawa, połączona z krótką prelekcją, ukazuje okazy wybranych minerałów, rzadkich skał i skamieniałości uzyskanych w ten właśnie sposób. 
Zapisy: 1.08 -18.09.2017

 
- Modelowanie obiektów górniczych
10.30 – 12.00 s. 145 Geocentrum
12.45 – 14.15 s. 145 Geocentrum
Górnictwo definiowane jest jako nauka obejmująca ogół zagadnień związanych z wydobywaniem kopalin lub jako czynności wymagane w tym zakresie, czyli poszukiwanie i rozpoznanie złoża, roboty przygotowawcze i udostepniające złoże, eksploatacja złoża, transport i przeróbka kopalin oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenu pogórniczego. Zajęcia mają na celu przedstawienie dostępnych narzędzi komputerowych (m.in. Datamine Studio, ArcGIS)  wykorzystywanych do modelowania i wizualizacji obiektów na wybranych etapach działalności górniczej. W trakcie laboratorium przedstawione zostaną etapy i efekty tworzenia przestrzennych modeli złoża, wyrobiska oraz cyfrowej prezentacji zagospodarowania terenu pogórniczego. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania podstawowych funkcji oprogramowania do tworzenia i modyfikacji zbiorów danych oraz prezentacji wyników.
Zapisy: 1.08-18.09.2017

-    Surowce mineralne Polski
12.00 – 13.00 s. 087 Geocentrum
13.15 – 14.15 s. 087 Geocentrum
Ogromne zróżnicowanie zasobów Polski będzie przedstawione w oparciu o kolekcję okazów wykorzystywanych podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Geologia złożowa i górnicza”. Ukazane zostaną najważniejsze właściwości i kierunki wykorzystania surowców mineralnych. Pokaz może stanowić wartościową powtórkę dla maturzystów, ale wiedzę tą powinien posiadać właściwie każdy Polak.
Zapisy: 1.08 -18.09.2017

-    Geofizyczne metody rozpoznawania i poszukiwania złóż
12.30 – 13.30 s. A4 Geocentrum
13.45 – 14.45 s. A4 Geocentrum
15.00 – 16.00 s. A4 Geocentrum
Zakres badań prowadzonych metodami geofizycznymi. Podstawy fizyczne geofizyki poszukiwawczej. Charakterystyka podstawowych metod geofizyki poszukiwawczej. Zasady prowadzenia pomiarów, przetwarzania danych oraz ich interpretacji. Badania terenowe.
Zapisy: 1.08-18.09.2017

- Rola i zadania mechaniki górotworu w górnictwie
13.00 – 14.30 s. 039 Geocentrum
Wykład popularno-naukowy przybliżający rolę oraz zadania Mechaniki Górotworu. Będzie obejmował krótkie wprowadzenie nt. budowy geologicznej obszaru miedzionośnego LGOM oraz badań laboratoryjnych obejmujących oznaczania fizykomechanicznych własności skał (metodyka badań wg obowiązujących norm oraz instrukcji – procedur). Słuchaczom wykładu zostanie zaprezentowany cel i zakres badań własności fizycznych, wytrzymałościowych oraz  deformacyjnych własności skał zwięzłych wykonywanych w pracowni w warunkach działania różnych stanów obciążania. Badania te wykorzystywane są w głównej mierze na potrzeby górnictwa podziemnego, odkrywkowego, budownictwa lądowego i hydrotechnicznego, a zakres badań laboratoryjnych określa ustalona procedura badawcza uwzględniająca: pobieranie próbek pierwotnych, przygotowanie próbek laboratoryjnych, sposób przeprowadzenia badania/oznaczenia oraz opracowanie i interpretację wyników. W części doświadczalnej (demonstracyjnej) uczestnikom warsztatów zaprezentowane zostanie przykładowe badanie laboratoryjne, np. oznaczenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie próbek foremnych Rc.
Zapisy:  1.08-18.09.2017


BLOK D. Stanowiska konsultacyjne przedsiębiorców i instytucji współpracujących z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
09.00-16.00 HALL Geocentrum


Obiad dla Uczestników Uniwersyteckiego Dnia Surowców Naturalnych
12.00 – 15.00 Grochówka z wojskowego kotła - na zewnątrz budynku Geocentrum 

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję